DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI W CZASACH EPIDEMII

Data: 13.10.2021 r., godz. 14.00    1954
Przestrzegając zasad sanitarnych, poradnia pracuje w trybie stacjonarnym.

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie, będąca jedyną tego typu  placówką na terenie Powiatu Legionowskiego, realizuje swoją działalność zgodnie z zasadami prawa oświatowego, dostosowując zakres świadczonych usług do oczekiwań klientów.

 Z doświadczeń ubiegłego roku szkolnego oraz aktualnie napływających zgłoszeń wynika, że  klienci najczęściej występują do poradni wnioskując o uzyskanie dokumentów dla potrzeb edukacji: opinii i orzeczeń, których wystawienie wymaga przeprowadzenia wcześniej postępowania diagnostycznego.

Skala zapotrzebowania na badania i opinie poradni oraz rosnąca z każdym rokiem, liczba wydawanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego sprawiają, że działalność publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, coraz bardziej nabiera diagnostyczno-orzeczeniowego charakteru.

Mimo utrzymującego się stanu epidemii COVID-19, poradnia realizuje swoją działalność w  trybie stacjonarnym - stosując wypracowane wcześniej rozwiązania organizacyjne, zwłaszcza te, które dotyczą bezpieczeństwa zdrowotnego przebywających na terenie placówki osób –  dystans w kontaktach społecznych, podstawowe zasady sanitarne.

W bieżącym roku szkolnym poradnia pracuje pięć dni w tygodniu:

 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 17.00, w piątek w godzinach 8.00 – 16.00

Swobodne wejście na teren placówki nie jest możliwe, poradnia pozostaje zamknięta. Osoby umówione na badanie albo spotkanie, kontaktują się z sekretariatem przez domofon i są wpuszczanie według ustalonych procedur.