DOSTĘPNOŚĆ DO USŁUG PORADNI

Data: 13.10.2021 r., godz. 14.30    1867
Składanie wniosków oraz wejście na teren placówki podlega określonym zasadom.

Zgłoszenia do poradni – składanie wniosków.

 • Sekretariat poradni nie umawia badań ani konsultacji w odpowiedzi na zgłoszenia telefoniczne.
 • Zgłoszenia do poradni przyjmowane są w formie WNIOSKU – dokumentu, który:
 • można złożyć na miejscu (dostępne druki do wypełnienia, urna przy wejściu),
 • można przesłać pocztą,
 • mailem,
 • elektronicznie (e-PUAP).
 • Wszystkie druki wniosków są dostępne na stronie poradni (zakładka „DRUKI”).
 • Napływające do poradni wnioski, sekretariat rejestruje każdego dnia.
 • Zgłoszenia (wnioski + dokumentacja), po wstępnej ocenie merytorycznej dokonywanej przez specjalistów poradni, przekazywane są realizacji, odpowiednio do psychologów, pedagogów lub logopedów.
 • Sekretariat poradni kontaktuje się z wnioskodawcą telefonicznie, celem umówienia terminu badania lub spotkania w poradni.

Poradnia pozostaje zamknięta. Wejście na teren placówki jest nadzorowane:

 • Osoby zgłaszające się na umówione badanie, spotkanie albo z zamiarem złożenia wniosku lub odebrania opinii czy orzeczenia – kontaktują się z sekretariatem poradni przez DOMOFON.
 • Sekretariat wpuszcza zgłaszających się do poczekalni da dole, gdzie można złożyć wniosek, albo poczekać na pracownika, który wprowadzi osoby na teren poradni.
 • Wprowadzeni na piętro klienci, zapraszani są do gabinetów (nie powinni gromadzić się na korytarzu).

Pozostałe zasady wynikające z procedur bezpieczeństwa sanitarnego.

 • Zgłaszające się na badanie dziecko musi być zdrowe (bez gorączki, objawów infekcji).
 • Na teren poradni dziecko wchodzi tylko z jednym dorosłym opiekunem.
 • Na badanie do poradni dziecko przynosi własne przybory: długopis, ołówek, kredki (piórnik).
 • Ponieważ dostęp na teren poradni osób z zewnątrz jest ograniczany i nadzorowany, towarzyszący dziecku rodzic wejdzie do poradni i wyjdzie z dzieckiem po badaniu (bez wychodzenia w międzyczasie, co w każdym przypadku wymaga zaangażowania pracownika poradni).

Ponadto na terenie poradni obowiązuje:

 • Dystans społeczny, zachowanie odległości w kontaktach z osobami.
 • Maseczki, zasłanianie nosa i ust (diagnosta, rodzic, dziecko).
 • Częste mycie i dezynfekcja rąk oraz wietrzenie pomieszczeń.
 • Ograniczone przemieszczanie się – pozostawanie we wskazanym miejscu w czasie badania dziecka.