PORADNIA OTWIERA DRZWI

Data: 28.03.2022 r., godz. 12.30    1181
Łatwiejszy dostęp, stopniowe znoszenie ograniczeń sanitarnych w placówce

Z dniem 28 marca 2022r. w poradni wprowadza się dwie istotne zmiany dotyczące zasad bezpieczeństwa sanitarnego związanego z epidemią COVID-19:

  • Otwieramy drzwi…częściowo.

Klienci zgłaszają swoje przybycie do poradni nadal za pośrednictwem domofonu. Sekretariat ustala cel wizyty, otwiera zewnętrzne drzwi. Składanie dokumentów, wniosków nadal odbywa się „na dole” (urna).

Natomiast w innych sprawach zapraszamy klientów do wejścia na piętro (schodami lub windą). Drzwi wewnętrzne, na klatkę schodową zostają otwarte.

  • Maseczki nie są obowiązkowe – zakrywanie nosa i ust na terenie poradni jest indywidualną sprawą każdego pracownika oraz klienta.

Natomiast do końca bieżącego roku szkolnego (31.08.2022.) stosujemy zasadę przyjmowania zgłoszeń do poradni za pośrednictwem składania wniosków na piśmie.