PROCEDURY SANITARNE W PORADNI

Data: 31.05.2021 r., godz. 15.00    899
Do czasu całkowitego ustąpienia epidemii w poradni obowiązują zabezpieczenia sanitarne zapobiegające zakażeniom.

Trwający od marca 2020r. stan epidemii znacznie zmodyfikował sposoby działania wielu jednostek użyteczności publicznej. Także w poradni wprowadzono daleko idące zmiany zasad funkcjonowania placówki, których celem jest przede wszystkim troska o bezpieczeństwo zdrowotne zarówno klientów jak i pracowników.

Z charakteru epidemii wynika, że szczególną ostrożność należy zachowywać w bezpośrednich kontaktach z innymi ludźmi, poprzez ich unikanie lub zredukowanie do niezbędnego minimum oraz stosowanie zapobiegających zakażeniom zabezpieczeń.

W związku z powyższym, w poradni wprowadzono szereg dostosowanych do zaistniałej sytuacji rozwiązań (domofon, urna na dokumenty, dodatkowe telefony, przystosowane gabinety) oraz opracowano procedury sanitarne. Poniżej najważniejsze z nich:

 • Zamknięte drzwi – swobodne wejście do poradni jest ograniczone,
 • Kontakt z pracownikiem sekretariatu poradni przez domofon,
 • Nadzorowane wprowadzanie osób z zewnątrz na teren poradni.

W sytuacji przeprowadzanych w poradni badań diagnostycznych stosuje się:

 • Dystans społeczny / biurko + plastikowa przesłona + stolik,
 • Maseczki / diagnosta, rodzic i dziecko,
 • Częste mycie i dezynfekcja rąk / płyny w każdym gabinecie,
 • Częste wietrzenie pomieszczeń.

Ponadto:

 • Zgłaszające się na badania do poradni dzieci muszą być zdrowe / bez gorączki i bez objawów infekcji (kaszel, katar…),
 • Na badanie na teren poradni, dziecko wchodzi tylko z jednym dorosłym opiekunem,
 • Przebywające w poradni w czasie badania osoby, proszone są o pozostawanie we wskazanym im miejscu / ograniczone przemieszczanie się,
 • Na badanie w poradni, dziecko przynosi własne przybory: długopis, ołówki, kredki, gumkę (piórnik).

Powyższe ZASADY SANITARNE obowiązywać będą w poradni do czasu, kiedy wraz z ustąpieniem epidemii, swobodne kontakty międzyludzkie znowu będą bezpieczne.