Diagnoza psychologiczna

Dodany dnia: 2014-01-24 20:58:09

ORE

 

Na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji można znaleźć publikację „Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności”, która kierowana jest w głównej mierze do osób zajmujących się diagnozą psychologiczną dzieci w poradniach psychologiczno-­pedagogicznych. Ma ona charakter przede wszystkim informacyjny, to znaczy omawia wybrane kwestie diagnozy dzieci odmiennych (od większości dzieci pochodzenia polskiego) pod względem etnicznym, językowym i kulturowym, jak również rekomendacyjny, a nadrzędnym jej celem jest upowszechnienie dobrych praktyk diagnostycznych.

Publikacja opracowana została przez zespół specjalistów w składzie: mgr Krystian Barzykowski, prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, mgr Daniel Dzida, mgr Joanna Grzymała-Moszczyńska i mgr Magdalena Kosno. Osoby te były wcześniej zaangażowane w przeprowadzenie projektu badawczego i opracowanie raportu finansowanego przez Fundację Batorego, pt. "Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych – konteksty społeczne" (kierownik projektu: prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska – UJ).

Kliknij i zapoznaj się z treścią publikacji.

 

Źródło: www.ore.edu.pl

 

« wróć do aktualności