Dostosowanie warunków egzaminacyjnych

Dodany dnia: 2015-09-28 21:51:53

CKE

 

Na stronie internetowej naszej poradni można zapoznać się z treścią komunikatów dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017.

Przypominamy Państwu, że:

  • Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu dla danego ucznia,
  • W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia do sprawdzianu lub egzaminu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych lub możliwości psychofizycznych.

 

 

Źródło: www.cke.edu.pl

« wróć do aktualności