EWALUACJA zewnętrzna w poradni

Dodany dnia: 2012-09-10 20:40:54

W czerwcu 2012r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty z Warszawy przeprowadzili w poradni ewaluację zewnętrzną, problemową. Przedmiotem ewaluacji były: EFEKTY działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej poradni.

W szczególności badano:

  1. Na ile poradnia realizuje potrzeby osób korzystających z jej usług?
  2. Czy klienci poradni chętnie korzystają z oferty poradni?
  3. Czy korzystające z usług poradni osoby są zadowolone z jej działalności?

Wyniki przeprowadzonych badań ewaluacyjnych wykazały, że działalność poradni w zakresie wszystkich trzech wymienionych wymagań realizowana jest na wysokim poziomie.

Według RAPORTU z ewaluacji, efekty działalności poradni trzykrotnie oceniono na poziomie B ("wysoki stopień spełniania wymagań").

Raport, o którym mowa w całości jest opublikowany na stronie M.E.N. (www.nadzorpedagogiczny.edu.pl - kliknij)

« wróć do aktualności