Grupa wsparcia - "przedszkolna"

Dodany dnia: 2011-12-28 23:42:00

Na ostatnim spotkaniu grupy wsparcia dla wychowawców i specjalistów z przedszkoli (dnia 13.12.2011r.) zajmowaliśmy się dokumentami opracowywanymi przez zespoły do spraw organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach. Nasze zajęcia miały formę warsztatów. Uzupełnianie karty indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU) czy planu działań wspierających (PDW) odbywało się w małych 5-cio osobowych grupach w oparciu o wydane w tym roku szkolnym opinie poradni dla dzieci w wieku przedszkolnym. Mamy nadzieję, że taka forma ćwiczeń bardzo ułatwi uczestnikom opracowywanie tych dokumentów w działających już zespołach na terenie placówek.

Serdecznie zapraszamy na następne spotkanie grupy, które dotyczyć będzie diagnoz i zaleceń zawartych w orzeczeniach czy opiniach poradni i odbędzie się dn. 31.01.2012r. o godz. 9.00.

« wróć do aktualności