Grupa wsparcia szkolna

Dodany dnia: 2013-02-25 17:15:11

Przekazujemy kolejną informację z przebiegu spotkań szkolnej grupy wsparcia.

Na spotkaniu grudniowym realizowany był ustalony wcześniej temat dotyczący zajęć terapeutycznych w szkołach. Z przebiegu grupy wyniknęło, że każdy ze specjalistów pracujący w szkole posługuje się innymi metodami pracy zgodnymi z własnymi kwalifikacjami i sposobem zrozumienia problemu.

Wiodącym tematem styczniowej grupy wsparcia była współpraca specjalistów szkolnych z nauczycielami. Specjaliści różnią się między sobą koncepcją pracy. Część z nich przejawia tendencję do przejmowania odpowiedzialności za wszystkie trudności wychowawcze z uczniami. Drugą grupę stanowią osoby, według których rolą psychologa i pedagoga szkolnego jest jedynie wspomaganie procesu wychowawczego, a nie branie na siebie wszystkich obowiązków z tym związanych.

Na spotkaniu grupy wsparcia w lutym uczestnicy skoncentrowali się na problemie współpracy między specjalistami szkolnymi a pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i kuratorami, dotyczącej pomocy dzieciom z rodzin zastępczych. Z dyskusji wyniknęło, że skuteczność oddziaływań zależna jest od zaangażowania pedagogów i psychologów szkolnych oraz od gotowości współpracy poszczególnych pracowników PCPR-u i sądu. Spotkanie ujawniło również brak skutecznych sposobów porozumiewania się między szkołą i instytucjami pomocowymi służącymi rodzinom zastępczym.

Przypominamy, że każdy uczestnik grupy wsparcia może zgłosić problem związany z pracą zawodową, który jest analizowany przez wszystkich uczestników. Szczególnie cenne wydają się te momenty, w których zgłaszający problem uświadamia sobie własny udział w pokonaniu trudności uwzględniający jego ograniczenia i zasoby.

Informujemy, że kolejne spotkanie grupy wsparcia odbędzie się dnia 12 marca 2013r. Uczestnicy nie zgłosili wiodącego tematu, dlatego też omawiane będą głównie problemy bieżące.

 

Więcej informacji na temat grupy wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych można znaleźć w dziale: Grupa wsparcia

« wróć do aktualności