"Merytoryczne wsparcie" - praca w terenie

Dodany dnia: 2011-11-02 11:26:30

 

W ostatnim tygodniu października odbyły się spotkania dyrektora poradni z dyrektorami 10 gimnazjów i 6 przedszkoli, które zapoczątkowały współpracę obejmującą udzielanie merytorycznego wsparcia w sprawach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Zgodnie z ustaleniami specjalista z poradni w ciągu całego roku szkolnego uczestniczyć będzie w pracach ZESPOŁU ds. organizowania pomocy we wskazanej placówce, w szczególności udzielać będzie:

  • Pomocy w opracowywaniu indywidualnych programów i planów działań wspierających
  • Pomocy w odczytywaniu treści opinii i orzeczeń, w wyjaśnianiu przyczyn trudności oraz uzasadnianiu zalecanych form pomocy
  • Wsparcia w rozwiązywaniu sytuacji trudnych zaistniałych w placówce.

Pracownicy poradni podejmą zadania na terenie placówek od początku listopada 2011r. i realizować je będą w wymiarze 6 godzin w miesiącu.

 

Koordynatorem pracy terenowej poradni jest mgr Maciej Krzymowski.

 

Placówki objęte współpracą :

 

Gimnazja : w Legionowie Nr1, Nr2, Nr3, Nr4, Nr5, w Zegrzu, w Stanisławowie, w Jabłonnie i w Serocku.

Przedszkola : w Legionowie Nr6, Nr10, Nr12, Nr14, w Zegrzu, w Chotomowie, w Nieporęcie.

 

 

 

 

« wróć do aktualności