Polityka oświatowa

Dodany dnia: 2019-07-08 13:25:10

Co roku na podstawie art. 60 ustawy Prawo oświatowe Minister Edukacji Narodowej ustala kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny:

Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na najbliższy rok szkolny 2019/2020:

  • Profilaktyka uzależnień,
  • Wychowanie do wartości,
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych, matematycznych, kreatywności oraz przedsiębiorczości,
  • Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.


Minister określa również zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty.

Kierunki kontroli wyznaczone kuratorom dotyczą:

  • Funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach,
  • Organizowania zajęć indywidualnych,
  • Pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • Zgodności oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów kształcenia branżowego.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja

« wróć do aktualności