Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Dodany dnia: 2011-11-02 21:15:04

17 listopada 2010r. podpisano sześć nowych rozporządzeń wprowadzających w oświacie ZMIANY, dotyczące poradnictwa i pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Wdrażanie zmian rozłożono w czasie - obowiązują od lutego 2011r., od września 2011r. i od września 2012r.

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna w świetle znowelizowanych rozporządzeń pozostaje placówką wspomagającą edukację dzieci i młodzieży. Jej podstawowym zadaniem jest wydawanie opinii i orzeczeń, na podstawie, których szkoły i przedszkola udzielają dzieciom / uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Zasady działania i zadania poradni określa: Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych. Zgodnie z jego treścią poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, natomiast rodzicom i nauczycielom udziela pomocy związanej z wychowaniem i kształceniem młodzieży.

Uwzględniając zainteresowanie prezentowanym tematem, udostępniamy treść wystąpienia dyrektora poradni - materiał przedstawiony na Konferencji w dniu 07.10.2011r.
(zobacz: Materiały).

 

« wróć do aktualności