Rejonizacja

Dodany dnia: 2015-02-16 15:33:08

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie wydaje opinie w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego dzieciom , które uczęszczają do przedszkoli, albo do oddziałów przygotowania przedszkolnego w szkołach z terenu Powiatu Legionowskiego.

Przepisy prawa oświatowego stanowią, że publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna udziela pomocy dzieciom i młodzieży ze szkół i przedszkoli mających siedzibę na określonym terenie działania, którym dla Poradni w Legionowie jest Powiat Legionowski.

Jeżeli dziecko jest mieszkańcem Powiatu Legionowskiego, ale uczęszcza do przedszkola np. w Warszawie, wtedy jego rodzice powinni zgłosić się w sprawie uzyskania opinii do poradni obejmującej rejonem działania przedszkole do którego ich dziecko uczęszcza.

Inaczej „rejonizację” określają przepisy dotyczące działalności orzeczeniowej poradni. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przedszkolnych wydawane są przez zespoły orzekające działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce ich zamieszkania. Zatem w sprawach orzeczeniowych rodzice niepełnosprawnych dzieci przedszkolnych mieszkających na terenie Powiatu Legionowskiego powinni zgłaszać się do Poradni w Legionowie.

 

 

 

« wróć do aktualności