Spotkania szkolnej grupy wsparcia

Dodany dnia: 2013-05-16 14:51:15

Przekazujemy Państwu kolejne informacje dotyczące przebiegu spotkań grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych.

Na marcowej grupie wsparcia zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników omawiano problemy bieżące. Spotkanie dotyczyło metod pracy z mało zmotywowanym i roszczeniowym rodzicem, omawiano również organizację ewaluacji i planowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przyszłym roku szkolnym. Zastanawiano się także gdzie rodzic może uzyskać bezpłatną pomoc terapeutyczną na terenie powiatu - okazało się, że dostęp do tego typu działań pomocowych jest wyraźnie ograniczony.

Na spotkaniu kwietniowym kontynuowany był temat dotyczący sposobu radzenia sobie z konfliktowym rodzicem. Jest to jedno z najtrudniejszych zadań, z którymi musi sobie radzić pedagog i psycholog na terenie szkoły szczególnie, jeżeli dotyczy to skarg kierowanych do sądu i kuratorium. Przed stawianymi przez rodziców zarzutami (czasami bezpodstawnymi) trudno się obronić, dlatego też bardzo istotna jest współpraca całego środowiska szkolnego w tym zakresie. Ważne jest udzielanie sobie wzajemnego wsparcia emocjonalnego oraz precyzyjne sporządzanie dokumentacji z przebiegu spotkań.

W maju spotkanie grupy poświęcone było omówieniu aktualnych zmian w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno - pedagogicznej z dnia 07 maja 2013r. Uczestnicy podzielili się sposobem rozumienia zmian prawnych oraz wymienili komentarzami o konsekwencjach ich wprowadzenia dla organizacji pracy szkół. Omawiano także podejmowane przez organy prowadzące decyzje dotyczące zwiększenia pensum specjalistów zatrudnionych w szkołach. Środowisko specjalistów z placówek oświatowych w gminie Legionowo podjęło z organem prowadzącym rozmowy, w wyniku których uzyskano kompromis w tej sprawie.

Informujemy Państwa, że ostatnie spotkanie grupy wsparcia w tym roku szkolnym odbędzie się w dniu 11 czerwca 2013r. Zapraszamy.

 

« wróć do aktualności