Ustawa sześciolatkowa

Dodany dnia: 2013-10-15 07:21:31

M.E.N.

W piątek (11 października) prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, tzw. ustawę sześciolatkową. Rozwiązania w niej zawarte wprowadzają regulacje dotyczące obejmowania obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich.

Zgodnie z projektem tzw. ustawy sześciolatkowej, datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje 1 września 2014 r. W projekcie zdecydowano, że:

  1. od września 2014 roku klasy I-wsze będą liczyły do 25 uczniów. Taki przepis ma obowiązywać od września 2014 roku i docelowo dotyczyć klas I-III (we wrześniu 2014 klasy I-wsze, we wrześniu 2015 r. klasy I-wsze i II-gie, od września 2016 r. klasy I-III);
  2. w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 - w szkołach, gdzie utworzonych będzie więcej niż 1 oddział klasy I-wszej, dzieci będą dobierane do poszczególnych oddziałów klasowych według wieku, począwszy od najmłodszych;

We wrześniu 2014 roku:

  • obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.;
  • spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców;
  • spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci 5-letnie (urodzone w roku 2009) jeśli taka będzie wola ich rodziców. W tym przypadku decyzję podejmie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Takie prawo będzie obowiązywało również kolejne roczniki.

We wrześniu 2015 roku:

  • obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 r. oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).

W skali całego kraju szkoły podstawowe są przygotowane infrastrukturalnie do przyjęcia całego rocznika sześciolatków. Obecnie, ze względu na niż demograficzny, możliwości szkół nie są w pełni wykorzystane. Od roku szkolnego 2005/06 do roku 2012/13 liczba uczniów szkół podstawowych zmniejszyła się aż o 441 tys. (z ok 2,6 mln do ok 2.16 mln).

W roku szkolnym 2014/15, gdy obowiązkiem szkolnym zostaną objęte dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 r., według wstępnych szacunków, liczba uczniów szkół podstawowych wyniesie 2,33 mln uczniów. Czyli niemal o 300 tys. mniej niż w roku 2006.

Warto wiedzieć, że rozwiązanie proponowane w tzw. ustawie sześciolatkowej polegające na rozłożeniu wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci urodzonych w roku 2008 na dwa lata, spowoduje, że w roku szkolnym 2014/2015 liczba uczniów szkół podstawowych będzie o około 202 tys. niższa od liczby uczniów w przypadku, gdyby zachowano termin rozpoczynania spełniania obowiązku szkolnego od 1 września 2014 r. dla wszystkich 6-latków.

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

« wróć do aktualności