Wybieram pomoc

Dodany dnia: 2017-03-28 16:24:30


Kampania medialna „Wybieram pomoc”, adresowana do osób doznających przemocy, świadków przemocy i osób stosujących przemoc, jest realizowana na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kampania społeczna „Wybieram pomoc” ma na celu:

  1. Uwrażliwiać na przemoc w rodzinie: łamać stereotypy dotyczące osób doświadczających przemocy oraz samych  sprawców,
  1. Edukować: uczyć rozpoznawać sytuacje przemocy i wskazywać sposoby przeciwdziałania.

Celem kampanii jest danie nadziei, odwagi i wiedzy potrzebnych wszystkim osobom stykającym się ze zjawiskiem przemocy. „Wybieram pomoc” wskazuje, że każdy z nas – świadek, ofiara, a także sprawca przemocy domowej mają wybór: mogą przemilczeć lub bagatelizować problem lub wręcz przeciwnie – stawić czoła trudnej sytuacji i jej przeciwdziałać.

Skreślenie słowa „przemoc” pokazuje, że właściwym wyborem jest sięgnięcie po pomoc w trudnej sytuacji.

Wybieram pomoc


Więcej informacji na www.wybierampomoc.pl

 

 

« wróć do aktualności