Zaproszenie

Dodany dnia: 2011-09-27 13:50:54

Starosta Powiatu Legionowskiego i Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Legionowie zapraszają Przedstawicieli władz oświatowych, Dyrektorów szkół i przedszkoli oraz Pedagogów i Psychologów
na Konferencję:

"Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w oświacie w świetle nowych rozporządzeń",

która odbędzie się dnia:

07.10.2011r., o godzinie 11.00 w Sali Widowiskowej Ratusza w Legionowie, ul. Piłsudskiego 41.

 

Program Konferencji:

11.00 - 11.10 - Otwarcie Konferencji - Starosta Powiatu Legionowskiego Jan Grabiec.

11.10 - 12.10 - Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w oświacie w świetle nowych rozporządzeń.
                           Wymagania wobec szkoły, rola i zadania poradni - Dyrektor P.P.P. w Legionowie Grażyna Okarska.

12.10 - 13.10 - Problemy z organizacją pomocy psychologiczno - pedagogicznej w placówkach oświatowych,
                           zakres współpracy z poradnią - dyskusja z udziałem dyrektorów szkół, pedagogów i gości.

13.10 - 13.30 - Przerwa kawowa.

13.30 - 13.50 - Projekt zmian systemowych w zakresie wspierania szkół i nauczycieli - powstanie Centrów Rozwoju
                           Edukacji - Kierownik Referatu Edukacji Tomasz Lisowski.

13.50 - 14.30 - Podsumowanie Konferencji - wnioski przedstawicieli organów prowadzących.

 

« wróć do aktualności