Godziny pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Legionowie w okresie wakacyjnym

Data: 06.07.2023 r., godz. 14.10    Liczba odwiedzających: 2499

Szanowni Państwo

       W okresie od 17 lipca do 1 września 2023 r. poradnia pracuje w godzinach 8.00 – 16.00.

       Badania diagnostyczne wykonywane będą zgodnie ze zgłoszeniami, w terminach uzgodnionych z sekretariatem poradni.

       Wnioski o wydanie opinii oraz orzeczeń proszę składać w sekretariacie  – o przebiegu postępowania w tych sprawach będziecie Państwo informowani.

 

                                                                                                                                                                                      Agata Gruczek  

                                                                                                                                                        Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                                                                       

                                                                                                                                                                                       w Legionowie