Godziny pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w dniu 29.03.2024 r.

Data: 27.03.2024 r., godz. 14.20    Liczba odwiedzających: 1661

Szanowni Państwo,

w dniu 29.03.2024 r. 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

w Legionowie

będzie czynna w godzinach:

 8.00 - 12.00