Ćwiczenia

1. Usprawnianie funkcji percepcyjno - motorycznych

 

Ćwiczenie funkcji wzrokowych

 • odszukiwanie par jednakowych przedmiotów,
 • układanie puzzli.

Ćwiczenie funkcji słuchowych

 • odczytywanie na głos podanych wyrazów,
 • opowiadanie treści rysunku.

Ćwiczenie funkcji wzrokowych i słuchowych

 • łączenie przedmiotów na rysunku według wskazówek podawanych ustnie,
 • pisanie ze słuchu (dyktando).

Ćwiczenie funkcji kinestetyczno - ruchowych

 • wypełnianie pól kolorem,
 • wycinanie elementów.

Ćwiczenie koordynacji wzrokowo - ruchowej

 • tworzenie rysunków poprzez łączenie kropek,
 • rysowanie konturów według podanego wzoru.

Ćwiczenie orientacji w kierunkach

 • pokonywanie labiryntów,
 • ćwiczenia z wykorzystaniem map (również konturowych).

Ćwiczenie koncentracji uwagi

 • odszukiwanie różnic między rysunkami,
 • układanie puzzli.

Ćwiczenie pamięci

 • gra w "Inteligencję",
 • zapamiętywanie wyrazów i pisanie z pamięci.

Ćwiczenie logicznego myślenia

 • tworzenie podpisów do ilustracji,
 • ustalanie kolejności fragmentów historyjki obrazkowej.

Ćwiczenia wzbogacające słownictwo i wiadomości uczniów

 • gry słowne np. "Scrabble", "Remik słowny".

 

2. Praca z dzieckiem leworęcznym:

Zalecenia do pracy z dzieckiem

 

3. Jak dbać o rozwój mowy dziecka:

Zalecenia do pracy z dzieckiem