Dyżur psychologiczny

Stały dyżur psychologa od wtorku do czwartku w godzinach 16.00 - 18.00.

Zgłoszenia bez zapisów.


Na dyżur psychologiczny zapraszamy:

 • rodziców, opiekunów prawnych,
 • dzieci i młodzież w wieku szkolnym,
 • rodziny,
 • nauczycieli.

 

Uwaga:

Rodziców małych dzieci zapraszamy na spotkania z psychologami w ramach dyżuru bez dzieci.

Wizyta w poradni w godzinach popołudniowych oraz rozmowa dorosłych jest dla małego dziecka nużąca, dlatego okazuje ono zniecierpliwienie, które utrudnia spokojne omawianie zgłaszanych problemów.

 

Kiedy warto zgłosić się na dyżur:

 • dziecko przeżywa trudności emocjonalne – jest smutne, wycofane z kontaktu, doświadcza lęków, wybuchów złości, dużej zmienności nastrojów;
 • występują nieuzasadnione medycznie objawy somatyczne (bóle brzucha, głowy, mdłości, moczenie, nawykowe zaparcia, tiki nerwowe itp.);
 • dziecko ma trudności w nawiązaniu satysfakcjonujących relacji rówieśniczych;
 • dziecko przejawia niechęć lub odmawia chodzenia do przedszkola lub szkoły;
 • występuje podejrzenie eksperymentowania przez dziecko z używkami;
 • uczeń w wieku gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym potrzebuje porady zawodowej;
 • rodzic lub rodzice doświadczają problemów emocjonalnych (trudności w kontrolowaniu złości, lęki, przygnębienie, rozchwianie emocjonalne);
 • rodzic lub rodzice doświadczają problemów wychowawczych (trudno im wyegzekwować posłuszeństwo dziecka, nie wiedzą jak reagować na określone zachowania dziecka, brak spójnego, konsekwentnego i skutecznego systemu oddziaływań wychowawczych);
 • występują trudności w relacjach rodzinnych (konflikty, przemoc, uzależnienia, konflikt okołorozwodowy);
 • dziecko, rodzic, bądź rodzina ma za sobą trudne przeżycia (utrata bliskiej osoby, wypadek komunikacyjny, ciężka choroba, doświadczenie przemocy, wykorzystania seksualnego, rozwód);
 • zapraszamy także nauczycieli potrzebujących konsultacji dotyczących wykonywanej pracy w związku z doświadczanymi trudnościami merytorycznymi (praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych), emocjonalnymi i wychowawczymi;

 

W wyniku konsultacji na dyżurze można uzyskać:

 • lepsze rozumienie przeżywanych problemów umożliwiające wypracowanie strategii radzenia sobie z nimi;
 • poradę i wskazania dotyczące dalszego postępowania;
 • informację o specjalistycznych placówkach świadczących pomoc specyficzną ze względu na charakter zgłoszonego problemu.

Rozmowa z psychologiem na dyżurze trwa ok. 40 min. Po takim spotkaniu nie wydajemy opinii. Bywa, że po konsultacji na dyżurze, zalecane jest przeprowadzenie badania psychologicznego.

 

Do kogo na dyżur?

 • wtorek: Katarzyna Krakówko - Ostrowska, Luiza Matablewska,
 • środa: Maria Turczyńska,
 • czwartek: Anna Suchecka, Halina Wróblewska.

 

Dodatkowe informacje:


Katarzyna Krakówko - Ostrowska

Katarzyna Krakówko - Ostrowska

 • zaprasza rodziców dzieci w wieku 0 – 6 lat w przypadku gdy:
  • dziecko doświadcza problemów emocjonalnych, występują nieuzasadnione medycznie objawy somatyczne,
  • dziecko ma trudności w relacjach rówieśniczych, przejawia niechęć, bądź odmawia chodzenia do przedszkola,
  • rodzic/rodzice doświadczają problemów emocjonalnych lub wychowawczych,
 • zaprasza nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku 0 – 6 lat.

 

Luiza Matablewska

Luiza Matablewska

 • zaprasza rodziców dzieci w wieku 0 – 6 lat w przypadku gdy:
  • dziecko doświadcza problemów emocjonalnych, występują nieuzasadnione medycznie objawy somatyczne,
  • dziecko ma trudności w relacjach rówieśniczych, przejawia niechęć, bądź odmawia chodzenia do przedszkola,
  • rodzic/rodzice doświadczają problemów emocjonalnych lub wychowawczych,
 • zaprasza nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku 0 – 6 lat.

 

Anna Suchecka

Anna Suchecka

 • zaprasza rodziców oraz dzieci i młodzież w wieku 7 – 18 lat, w przypadku gdy:
  • dziecko doświadcza trudności emocjonalnych, także manifestujących się objawami somatycznymi,
  • dziecko ma trudności w relacjach rówieśniczych, przejawia niechęć, bądź odmawia chodzenia do szkoły,
  • występuje podejrzenie eksperymentowania przez dziecko z używkami,
  • rodzic/rodzice doświadczają problemów emocjonalnych, wychowawczych, rodzinnych,
  • dziecko, rodzic  lub rodzina ma za sobą trudne przeżycia,
 • zaprasza nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą w wieku 7 – 18 lat.

 

Maria Turczyńska

Maria Turczyńska

 • zaprasza rodziców oraz dzieci i młodzież w wieku 10 – 18 lat, w przypadku gdy:
  • rodzic/rodzice doświadczają problemów wychowawczych,
  • uczniowie w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym potrzebują porady zawodowej.

Halina Wróblewska

Halina Wróblewska

 • zaprasza rodziców oraz dzieci i młodzież w wieku 7 – 18 lat, w przypadku gdy:
  • dziecko doświadcza trudności emocjonalnych, także manifestujących się objawami somatycznymi,
  • dziecko ma trudności w relacjach rówieśniczych, przejawia niechęć, bądź odmawia chodzenia do szkoły,
  • występuje podejrzenie eksperymentowania przez dziecko z używkami,
  • rodzic/rodzice doświadczają problemów emocjonalnych, wychowawczych, rodzinnych,
  • dziecko, rodzic  lub rodzina ma za sobą trudne przeżycia,
 • zaprasza nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą w wieku 7 – 18 lat.