Poradnictwo zawodowe

Na każdym etapie rozwoju uczeń powinien stawiać sobie pytanie: „Kim mogę być?”, „Kim będę w przyszłości?”. Doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pomaga zaplanować przebieg własnej kariery edukacyjno-zawodowej.

Podczas rozmowy doradczej, w oparciu o wyniki przeprowadzonych testów zdolności i predyspozycji zawodowych, doradca pomaga uczniowi lepiej zrozumieć siebie i ustalić co chciałby i co może osiągnąć. Jest to wspólna praca nad poznaniem świata zawodów, poznania siebie i podejmowania decyzji zawodowych.

Standardowe badanie pod kątem predyspozycji zawodowych trwa ok. 3 godz.

W poradni jest zatrudnionych dwóch doradców zawodowych: Maria Turczyńska – psycholog, Aleksandra Stańska - pedagog. Zapraszamy na porady indywidualne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z rodzicami.

W zależności od potrzeb można skorzystać tylko z informacji zawodowej w formie indywidualnej w poradni lub grupowej po uzgodnieniu zajęć z zakresu orientacji zawodowej na terenie szkoły. Dobry wybór – dobra praca.