Zespół

Grażyna Okarska - psycholog, DYREKTOR PORADNI

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.
W poradni zatrudniona od 1 września 1985r. na stanowisku psychologa, od 1 września 1999r. na stanowisku dyrektora.

 

Alicja Błaszczuk - psycholog

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W poradni zatrudniona od 13 września 2004r.
Zajmuje się diagnozą psychologiczną, jest członkiem zespołu orzekającego poradni.

 

Agata Brzezińska- psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.
W poradni zatrudniona od 1 września 2000r.
Zajmuje się diagnozą psychologiczną, jest członkiem zespołu orzekającego poradni.

 

Anna Kozak - psycholog

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W poradni zatrudniona od 1 czerwca 2007r.
Zajmuje się diagnozą psychologiczną.

 

Katarzyna Krakówko - Ostrowska - psycholog

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W poradni zatrudniona od 3 września 2012r.
Zajmuje się diagnozą psychologiczną.

 

Izabella Krawczyk - psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki i reedukacji oraz z zakresu psychoterapii integracyjnej.
W poradni zatrudniona od 1 września 2001r.
Zajmuje się diagnozą psychologiczną, udziela indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz prowadzi grupę wsparcia dla wychowawców i specjalistów zatrudnionych w przedszkolach.

 

Luiza Matablewska - psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.
W poradni zatrudniona od 2 listopada 2005r.
Zajmuje się diagnozą psychologiczną, udziela doraźnej pomocy w ramach DYŻURU psychologicznego oraz jest członkiem zespołu orzekającego poradni.

 

Katarzyna Siuda - psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.
W poradni zatrudniona od 1 września 2015r.
Zajmuje się diagnozą psychologiczną.

 

Anna Suchecka - psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.
W poradni zatrudniona od 2 września 1996r.
Zajmuje się diagnozą psychologiczną, udziela doraźnej pomocy w ramach DYŻURU psychologicznego oraz jest członkiem zespołu orzekającego poradni.

 

Maria Turczyńska - psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalizacja II stopnia, poradnictwo zawodowe.
W poradni zatrudniona od 1981r.
Zajmuje się diagnozą psychologiczną, poradnictwem zawodowym oraz udziela doraźnej pomocy w ramach DYŻURU psychologicznego.

 

Magda Wiktorowicz - pedagog i psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (pedagogika i psychologia).
W poradni zatrudniona od 7 marca 2011r.
Zajmuje się diagnozą psychologiczną i pedagogiczną.

 

Halina Wróblewska - psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.
W poradni zatrudniona od 1 września 1988r.
Zajmuje się diagnozą psychologiczną, udziela doraźnej pomocy w ramach DYŻURU psychologicznego oraz prowadzi Grupę Wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych.

 

Paulina Frąckiewicz - pedagog

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej oraz pedagogiki specjalnej.
W poradni zatrudniona od 1 września 2008r.
Zajmuje się diagnozą pedagogiczną.

 

Tomasz Hecman - pedagog

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
W poradni zatrudniony od 1 września 2014r.
Zajmuje się diagnozą pedagogiczną.

 

Barbara Kot - pedagog

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - rewalidacja upośledzonych umysłowo.
W poradni zatrudniona od 1 kwietnia 2000r.
Zajmuje się diagnozą pedagogiczną oraz jest członkiem zespołu orzekającego poradni.

 

Małgorzata Lewandowska - pedagog

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki korekcyjnej.
W poradni zatrudniona od 1 września 2013r.
Zajmuje się diagnozą pedagogiczną.

 

Grażyna Łącka - pedagog

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Siedlcach.
W poradni zatrudniona od 1 kwietnia 2008r.
Zajmuje się diagnozą pedagogiczną.

 

Beata Maculewicz - pedagog

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - tyflopedagogika.
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej.
W poradni zatrudniona od 1 września 2006r.
Zajmuje się diagnozą pedagogiczną, udziela indywidualnych konsultacji pedagogicznych.

 

Aleksandra Stańska - pedagog

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu orientacji, poradnictwa i doradztwa zawodowego, socjoterapii oraz informatyki dla nauczycieli.
W poradni zatrudniona od 2 września 1991r.
Zajmuje się diagnozą pedagogiczną, poradnictwem zawodowym oraz jest członkiem zespołu orzekającego poradni. Prowadzi Grupę Wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych.

 

Anna Borzym - logopeda

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
W poradni zatrudniona od 1 stycznia 2008r.
Zajmuje się diagnozą logopedyczną, udziela indywidualnych konsultacji logopedycznych.

 

Agata Gruczek - logopeda

Absolwentka Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego (logopedia).
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu surdologopedii oraz neurologopedii.
W poradni zatrudniona od 2 stycznia 1997r.
Zajmuje się diagnozą logopedyczną, udziela indywidualnych konsultacji logopedycznych oraz prowadzi grupę wsparcia dla wychowawców i specjalistów zatrudnionych w przedszkolach.

 

Małgorzata Siuda - lekarz

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.
W poradni zatrudniona od 2005r.
Jest członkiem zespołu orzekającego poradni.

 

Joanna Bednarczyk - starszy specjalista, obsługa sekretariatu poradni

W poradni zatrudniona od 11 września 2000r.

 

Edyta Majewska - referent, obsługa sekretariatu poradni

W poradni zatrudniona od 1 czerwca 2007r.

 

Dorota Świerczewska - sekretarka, obsługa sekretariatu poradni

W poradni zatrudniona od 1 września 2015r.

 

Łucja Kowalska - główna księgowa

W poradni zatrudniona od 29 stycznia 2004r.

 

Teresa Dobczyńska - obsługa gospodarczo - administracyjna

W poradni zatrudniona od 1 stycznia 2000r.