UWAGA! ZMIANA ADRESU PORADNI

Zapraszamy Państwa do nowego lokalu przy ul. Jagiellońskiej 69 (skrzydło dobudowane do szkoły specjalnej, wejście do poradni na tyłach obiektu). Kontakt telefoniczny bez zmian: 22 774-38-14

___________________________________________

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (więcej informacji).

Ogłoszony w kraju stan epidemii ograniczył sposoby działania wielu jednostek użyteczności publicznej. Także w poradni wprowadzono zmiany w zakresie zasad funkcjonowania, których celem jest troska o bezpieczeństwo zdrowotne klientów i pracowników.

Mając powyższe na uwadze, w działalności poradni wprowadzono zmiany, obejmujące  sposoby korzystania z pomocy psychologicznej, zasięgania porad i konsultacji pedagogicznych i logopedycznych. Także znacznie zmodyfikowano procedury dotyczące postępowania w sprawach orzeczeniowych oraz w sposobach pozyskiwania opinii poradni.

OPINIE I ORZECZENIA Składanie wniosków:
Wszystkie stosowane w poradni druki wniosków o wydanie opinii lub o wydanie orzeczenia, a także wnioski o przesłanie dokumentacji do innej poradni są do pobrania na stronie internetowej poradni (druki do pobrania). Wypełniony wniosek można przesyłać do poradni pocztą (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie, 05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 69) lub e-mailem (poradnia@ppplegionowo.pl). Wnioski można też złożyć w poradni osobiście – z możliwością wypełnienia ich na miejscu. W tym celu w siedzibie poradni wydzielono pomieszczenie z osobnym wejściem (na tyłach budynku).

 

Więcej informacji dot. zasad funkcjonowania poradni w okresie epidemii (kliknij).
Druki do pobraniaDruki Zgodnie z obowiązującymi przepisami od rodziców zgłaszających dziecko do poradni wymagamy pisemnego upoważnienia. Poszczególne druki oraz informacje dotyczące sposobów ich wykorzystywania zamieszczamy tutaj.