UWAGA! ZMIANA ADRESU PORADNI

Zapraszamy Państwa do nowego lokalu przy ul. Jagiellońskiej 69 (skrzydło dobudowane do szkoły specjalnej, wejście do poradni na tyłach obiektu). Kontakt telefoniczny bez zmian: 22 774-38-14

___________________________________________

 

Platforma Sieci Wsparcia – to narzędzie, które zostało pomyślane jako miejsce „wymiany dobrych praktyk” pomiędzy nauczycielami i specjalistami powiatowych szkół i przedszkoli oraz rejonowej poradni.

Platforma stwarza możliwość komunikacji typu on – line pomiędzy zalogowanymi użytkownikami:

  • wyrażania opinii, wystosowania konkretnego zapytania dotyczącego problemów z codziennej praktyki zawodowej,
  • udział w kursach tematycznych – ukierunkowanych na poszerzanie wiedzy merytorycznej oraz bieżące śledzenie zmian w prawie oświatowym,
  • stwarza okazję do osobistej wymiany korespondencyjnej pomiędzy poszczególnymi użytkownikami serwisu.

Aby uzyskać status użytkownika Platformy należy wykonać trzy kroki:

  1. wysłać zgłoszenie na adres: poradnia@ppplegionowo.pl. W treści wiadomości należy wskazać: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz nazwę i adres miejsca pracy,
  2. uzyskać informację zwrotną zawierającą login i hasło,
  3. zalogować się na platformie.
Druki do pobraniaDruki Zgodnie z obowiązującymi przepisami od rodziców zgłaszających dziecko do poradni wymagamy pisemnego upoważnienia. Poszczególne druki oraz informacje dotyczące sposobów ich wykorzystywania zamieszczamy tutaj.