Informacja

Dodany dnia: 2013-02-06 09:57:44

W roku szkolnym 2012/2013 tematem przewodnim Grupy wsparcia dla przedszkoli jest model pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W I semestrze roku szkolnego 2012/2013 odbyły się trzy spotkania grupy.

W październiku 2012r. zapoznaliśmy się z tematyką wczesnego wspomagania rozwoju. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomoc w postaci wczesnego wspomagania może być udzielana dziecku i jego rodzinie od chwili stwierdzenia niepełnosprawności do momentu podjęcia przez dziecko edukacji szkolnej.

W listopadzie 2012r. spotkanie grupy odbyło się w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie i dotyczyło dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Było to bardzo interesujące szkolenie, przygotowane przez nauczycieli pracujących w Przedszkolu Specjalnym. Poza częścią teoretyczną, zaprezentowano praktyczne metody wykorzystywane w pracy z dziećmi z upośledzeniem. Uczestnicy mieli też możliwość zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania tej placówki.

W styczniu 2013r. zajmowaliśmy się pomocą dziecku z mutyzmem. To zaburzenie o podłożu emocjonalnym coraz częściej diagnozowane jest u dzieci w wieku przedszkolnym i tylko wcześnie podjęta terapia daje pozytywne rokowania i umożliwia prawidłowe funkcjonowanie społeczne.

 

Więcej informacji na temat Grupy wsparcia dla nauczycieli przedszkoli można znaleźć w dziale: Grupa wsparcia

 

Agata Gruczek

« wróć do aktualności