Opinie i orzeczenia poradni

Dodany dnia: 2012-05-07 20:37:12

Według znowelizowanych w listopadzie 2010r. rozporządzeń, pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana dzieciom i młodzieży w przedszkolach i szkołach, do których uczęszczają. W gimnazjach i przedszkolach nowe zasady udzielania pomocy stosowane są od września 2011r., natomiast w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych obowiązywać będą od września 2012r.

Z chwilą, kiedy rodzic ucznia złoży w szkole wydaną przez poradnię opinię lub orzeczenie, dyrektor "niezwłocznie" powołuje ZESPÓŁ nauczycieli i specjalistów, którzy wykorzystując zalecenia wymienionych dokumentów zaplanowują odpowiednie formy pomocy dla ucznia:

  • dla uczniów z opinią poradni lub orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania, zespół opracowuje indywidualny plan działań wspierających - IPDW (dodatkowo zespół zakłada kartę indywidualnych potrzeb ucznia - KIPU),
  • dla uczniów niepełnosprawnych albo niedostosowanych społecznie, którzy uzyskali w poradni orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny - IPET.

W dziale "Materiały" zamieszczamy opracowanie dotyczące podstaw udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w oświacie, przygotowane przez dyrektora poradni.

« wróć do aktualności