SIO - rejestracja orzeczeń

Dodany dnia: 2015-03-05 21:02:49

Centrum Informatyczne Edukacji

 

W związku z dużą ilością wątpliwości spowodowanych koniecznością rejestracji orzeczeń w "nowym" Systemie Informacji Oświatowej prezentujemy Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 • Czyj nr REGON mam wprowadzić podczas rejestracji orzeczenia: poradni, która wydała orzeczenie czy szkoły?
  • Podczas rejestrowania orzeczenia należy wpisać nr REGON poradni
   • REGON Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Legionowie: 000 837 672.
 • Podczas rejestracji orzeczenia pojawia się poniższy komunikat błędu: "Orzeczenie o wskazanym numerze nie zostało odnalezione". Co należy zrobić w takim wypadku?
  • Proszę się upewnić, że poradnia wydająca orzeczenie wprowadziła je do SIO oraz czy zostało ono poprawnie przetworzone.
 • Przy rejestracji orzeczenia mam nieaktywne pole do wpisania nr REGON. Czym to jest spowodowane?
  • Zgodnie z ustawą przy orzeczeniach wprowadzonych przed 01.01.2013 nie jest wymagany nr Regon orzeczenia. W takim przypadku okienko będzie wyszarzone.
 • Gdzie w aplikacji wykazujemy orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania?
  • W SIO nie wykazujemy orzeczenia o nauczaniu indywidualnym, tylko fakt, że uczniowi takie nauczanie jest organizowane. Jeśli jest organizowane, to należy zaznaczyć „tak” w „nauczaniu indywidualnym”. Oczywistym jest, że takie nauczanie jest organizowane dla osób, które mają odpowiednie orzeczenie. Teoretycznie mogą się zdarzyć przypadki, że ktoś ma orzeczenie, a nauczanie nie jest organizowane (choć tak nie powinno być), wtedy nie powinno się nic zaznaczać w „nauczaniu indywidualnym”.
 • Mamy ucznia, który ma orzeczenie wydane przez poradnię, ale nie o kształceniu specjalnym, lecz o potrzebie indywidualnego nauczania. Czy takie orzeczenie wpisujemy w kafelek orzeczenia/opinie? Gdzie je wtedy należy zaszeregować? Do orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, kształcenia specjalnego czy wczesnego wspomagania?
  • W szkołach i placówkach wprowadzane są dane o orzeczeniu/opinii w związku z organizowaniem wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz kształcenia specjalnego. Aby przekazać informację, że uczeń jest objęty jedną z tych form kształcenia należy przekazać informację o orzeczeniu/opinii, jakie temu uczniowi wydała poradnia psychologiczno-pedagogiczna (są to tylko kategorie orzeczeń wymienione w pytaniu). Nie są gromadzone informacje o wszystkich orzeczeniach, jakie uczeń posiada.
 • Co zrobić w przypadku kiedy orzeczenie dziecka zostało źle wprowadzone?
  • W przypadku kiedy orzeczenie dziecka zostało błędnie wprowadzone należy usunąć je z powodu błędu, przetworzyć przez panel komunikacji, a następnie zarejestrować poprawne.

 

Źródło: www.cie.men.gov.pl

« wróć do aktualności