Spotkanie z psychologiem

Dodany dnia: 2014-01-24 19:20:45

Na dyżur psychologiczny zapraszamy:

 • rodziców, opiekunów prawnych,
 • dzieci i młodzież w wieku szkolnym,
 • rodziny,
 • nauczycieli.

 

Kiedy warto zgłosić się na dyżur:

 • dziecko przeżywa trudności emocjonalne – jest smutne, wycofane  z kontaktu, doświadcza lęków, wybuchów złości, dużej zmienności nastrojów;
 • występują nieuzasadnione medycznie objawy somatyczne (bóle brzucha, głowy, mdłości, moczenie, nawykowe zaparcia, tiki nerwowe itp.);
 • dziecko ma trudności w nawiązaniu satysfakcjonujących relacji rówieśniczych;
 • dziecko przejawia niechęć lub odmawia chodzenia do przedszkola lub szkoły;
 • występuje podejrzenie eksperymentowania przez dziecko z używkami;
 • uczeń w wieku gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym potrzebuje porady zawodowej;
 • rodzic lub rodzice doświadczają problemów emocjonalnych (trudności w kontrolowaniu złości, lęki, przygnębienie, rozchwianie emocjonalne);
 • - rodzic lub rodzice doświadczają problemów wychowawczych (trudno im wyegzekwować posłuszeństwo dziecka, nie wiedzą jak reagować na określone zachowania dziecka, brak spójnego, konsekwentnego i skutecznego systemu oddziaływań wychowawczych);
 • występują trudności w relacjach rodzinnych (konflikty, przemoc, uzależnienia, konflikt okołorozwodowy);
 • dziecko, rodzic, bądź rodzina ma za sobą trudne przeżycia (utrata bliskiej osoby, wypadek komunikacyjny, ciężka choroba, doświadczenie przemocy, wykorzystania seksualnego, rozwód);
 • zapraszamy także nauczycieli potrzebujących konsultacji dotyczących wykonywanej pracy w związku z doświadczanymi trudnościami merytorycznymi (praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych), emocjonalnymi i wychowawczymi;

 

W wyniku konsultacji na dyżurze można uzyskać:

 • lepsze rozumienie przeżywanych problemów umożliwiające wypracowanie strategii radzenia sobie z nimi;
 • poradę i wskazania dotyczące dalszego postępowania;
 • informację o specjalistycznych placówkach świadczących pomoc specyficzną ze względu na charakter zgłoszonego problemu.

Rozmowa z psychologiem na dyżurze trwa ok. 40 min. Po takim spotkaniu nie wydajemy opinii. Bywa, że po konsultacji na dyżurze, zalecane jest przeprowadzenie badania psychologicznego.

 

Do kogo na dyżur?

Poniedziałek

Izabella Krawczyk

 • zaprasza rodziców dzieci w wieku 0 – 6 oraz nauczycieli pracującymi z dziećmi na tym etapie rozwojowym.

 

Wtorek

Magda Białorudzka

 • zaprasza rodziców i dzieci w wieku 3 – 10 lat oraz nauczycieli pracujących z dziećmi na tym etapie rozwojowym.

 

Środa

Konrad Lewandowski

 • zaprasza rodziców, dzieci i młodzież w wieku 10 - 18 lat oraz nauczycieli pracujących z uczniami na tym etapie rozwojowym.

 

Maria Turczyńska

 • zaprasza rodziców, dzieci i młodzież w wieku 10 - 18 lat z problemami wychowawczymi i w sprawie porad zawodowych, oraz nauczycieli pracujących z uczniami na tym etapie rozwojowym.

 

Czwartek

Anna Suchecka

 • zaprasza rodziców, dzieci i młodzież w wieku 10 - 18 lat oraz nauczycieli pracujących z uczniami na tym etapie rozwojowym.

 

Halina Wróblewska

 • zaprasza rodziców, dzieci i młodzież w wieku 7 - 18 lat oraz nauczycieli pracujących z uczniami na tym etapie rozwojowym.

 

Piątek

Maciej Krzymowski

 • zaprasza rodziców, dzieci i młodzież w wieku 10 - 18 lat oraz nauczycieli pracujących z uczniami na tym etapie rozwojowym.

 

Na badanie psychologiczne zapraszamy:

 • dziecko z rodzicem lub rodzicami (bądź prawnymi opiekunami).

 

Kiedy warto zgłosić się na badanie:

 • gdy podejrzewamy nieprawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka w wieku przedszkolnym lub młodszego (dziecko nie osiąga sprawności ruchowej adekwatnej do poziomu wieku życia, ma trudności w rysowaniu i innych czynnościach manualnych, opóźniony jest rozwój mowy lub innych funkcji poznawczych, podejrzewamy brak dojrzałości szkolnej);
 • gdy pojawią trudności edukacyjne w u dzieci w wieku szkolnym (dziecko ma kłopoty z nauką wszystkich lub wybranych przedmiotów, ma trudności w opanowaniu techniki czytania, pisania, liczenia, niechętnie chodzi do szkoły, występują problemy w koncentracji uwagi);
 • stwierdzono nasilone trudności wychowawcze, zwłaszcza w środowisku szkolnym.

 

W wyniku badania można uzyskać:

 • diagnozę przyczyn zgłoszonych trudności, wyjaśnienie mechanizmów ich powstawania oraz zalecenia do pracy dla nauczycieli, rodziców i uczniów – w formie ustnej bądź pisemnej (opinia do szkoły).

Badanie psychologiczne trwa do 3 godzin, przed wydaniem opinii często zalecone jest przeprowadzenie badania pedagogicznego lub/i logopedycznego (w przypadku występowania wady wymowy), a także, w uzasadnionych przypadkach – konsultacji medycznej.

 

Kliknij i przeczytaj więcej informacji na temat dyżuru psychologicznego.

 

« wróć do aktualności